KONKURS

pasza dla koni

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Masters Polska z siedzibą w Warszawie 01-687, ul. Lektykarskiej 32, NIP: 1182094905 (zwany dalej: Organizatorem)
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które w terminie określonym w regulaminie  Masters Polska Pasza Dla Koni udzielą odpowiedzi na zadane pytania w formie QUIZU na www.masterspolska.pl/KONKURS/  Inne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzców.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po dniu 31.08.17
4. Organizator publikuje Zwycięzców poprzez umieszczenie ich na liście wygranych osób, umieszczonej w komentarzu bezpośrednio pod postem konkursowym na FACEBOOKU.
5. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.
6. Jeden Uczestnik może dodać jedno zgłoszenie.Wygrać może każdy.
7. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu na stronie oraz przetworzenie ich w celu przesłania nagrody i w celach marketingowych.
8. Zwycięzcy zobowiązani są do podania swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji wysyłki nagrody w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora. Wysyłka nagrody możliwa jest jedynie na terytorium Polski (wysyłka jest bezpłatna).
9. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.
10. Nagrody i ilość Zwycięzców. W konkursie przewidziane została główna nagroda dla 1 osoby. Główna nagroda to zdjęcie ambasadora MASTERS POLSKA – JANA KAMIŃSKIEGO wraz z jego autografem oraz 20kg paszy FIBER ARAB. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę. Przewidziano nagrody pocieszenia.
11. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy Masters Polska, osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia z w/w jednostkami, osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz osoby najbliższe wszystkich wyżej wymienionych osób.
12. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę Masters Polska w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).
13. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.
14. Czas trwania konkursu: od 25.08.2017 do 31.08.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane po terminie zakończenia konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, informując o tym Uczestników na swoim fan page.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.