Wszystkie produkty online – 15% – Pasza dla koni również!

Masters pasze dla koni

U nas co tydzień coś nowego! Lubicie kiedy pasza dla

koni jest w promocji? 😀

 

Czy ta promocja będzie Waszą ulubioną?

Proponujemy Wam każdą paszę (dostępną w sklepie internetowym) z rabatem – 15% w okresie od 18.11 do 20.11.

W zamówieniu wystarczy podać kod: promo16

Gotowi…?  

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

 

1. Organizatorem Promocji „Każda pasza z rabatem 15%” jest P.H.U. Masters Polska S.C. ul. Lektykarska 32 01-685 Warszawa

2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.masterspolska.pl

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 18.11 – 20.11.2016 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów dostępnych online, ma możliwość skorzystania z Promocji.

2. Promocja upoważnia Klienta do zakupu paszy z rabatem – 15% od ceny, która jest podana na stronie internetowej (www.masterspolska.pl). Promocja dotyczy tylko produktów online. Koszty przesyłki, pokrywa klient i nie wliczają się one do sumy, od której naliczany jest rabat

3. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie sklepu internetowego www.masterspolska.pl, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 poniżej. 6. Jeśli na paragonie znajduje się więcej niż jedna pozycja klient ma prawo zwrotu wybranej/wybranych pozycji. Jednocześnie klient wyraża zgodę, by sprzedawca na nowo oszacował wartość dokonanych zakupów i udzielił rabatu w zaktualizowanej wysokości.

4. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

5. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Masters Polska, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi na stronie www.masterspolska.pl

7. Regulamin dostępny jest na stronie www.masterspolska.pl

8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe 1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 − 6 =