Regulamin darmowej dostawy w dniach 08.11.2022 do 20.11.2022

Pełen szczegółowy regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest P.H.U. Masters Polska S.C. ul. Lektykarska 32
01-687 Warszawa
2. Zasięg Promocji ogranicza się do zamówień złożonych przez stronę,
telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem facebook-a.
3. Zamówienia można składać:
– mailowo pod adresem: biuro@masterspolska.pl
– wysyłając wiadomość lub dzwoniąc na numer telefonu: Jakub Jankowski:
+48 604 544 788 Iwona Urbańczyk: +48 795 502 752
– w wiadomości prywatnej na fb: https://www.facebook.com/masterspasza/
– przez sklep internetowy pod adresem: masterspolska.pl
1. Składając zamówienie przez sklep internetowy dodając produkty do
koszyka na www.masterspolska.pl.
2. Każde zamówienie, poza zamówieniami bezpośrednio przez sklep
internetowy www.masterspolska.pl musi zostać potwierdzone.
3. Zamówienia złożone wcześniej bądź później niż w wyznaczonym terminie
– 08.11.2022 godzina 10:00 – 20.11.2022 godzina 16:00 – promocji nie
mogą ulec zmianie i są wiążące dla klienta.
4. Rabaty nie łączą się z innymi kodami i rabatami.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Każdy Klient, który w okresie trwania oferty złoży zamówienie ma
możliwość skorzystania z Promocji.
2. Promocja obowiązuje od 08.11.2022 do 20.11.2022 lub do wyczerpania
zapasów.
1. Koszt przesyłki promocyjnych pasz wynosi 0zł/szt po przedpłacie; pobranie
naliczane jest w kwocie 5zł/szt
2. Koszty przesyłki produktów zamówionych poza promocją lub produktów
zakupionych jednocześnie z promocyjnymi pakietami pokrywa kupujący
według regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie
www.masterspolska.pl.
3. Promocja obowiązuje na terytorium Polski.
4. Promocja obejmuje pasze i suplementy z całego sklepu.
5. Towar, który obejmuje promocja jest towarem pełnowartościowym.
6. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach
zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie sklepu
internetowego www.masterspolska.pl
7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie
obowiązującymi.
8. Regulamin dostępny jest na stronie www.masterspolska.pl

9. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej
regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
12. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji
określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu
wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane
przez właściwy Sąd Powszechny