Regulamin konkursu Fan Miesiąca listopad – grudzień

1.  Konkurs rozpoczyna się dnia 04.12.2018 r. i  trwa do dnia 20.12.2018 r. do godziny 23:59:59.

2.  Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Celem Konkursu jest promocja strony Masters Polska Pasza Dla Koni

4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i będzie służyło tylko do wysyłki nagrody. Ponad to wykona zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie podejmować aktywności na Stronie https://www.facebook.com/masterspasza/ (polubienia wpisów, komentarzy, dodawania wpisów). Czas trwania konkursu obejmuje okres od listopada 2018 do 20.12.2018. Aktywności Organizator zlicza narzędziem SoTrender, a pod uwagę brana jest nie tylko ilość, ale i jakość dodanych komentarzy. Za jakość przyjmuje się merytoryczne treści, zaangażowanie w budowanie marki jaką jest Masters Polska oraz kreatywność.

7. Wpisy muszą dotyczyć tematyki strony: https://www.facebook.com/masterspasza/

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie w Serwisie.

9. Nagrodami w konkursie są:

1 miejsce – 2x DieetMix w wiadrze + 1x Omega w wiadrze + BON 150zł + koszulka

2 miejsce – 1x DieetMix w wiadrze + 1x Omega w wiadrze + BON 100zł + koszulka

3 miejsce – 1x Omega w wiadrze + BON 50zł + koszulka

4 miejsce – 1x Omega w wiadrze + BON -20% + koszulka

5 miejsce – 1x Omega w wiadrze + BON -10% + koszulka

6 miejsce – 1x Omega w wiadrze + BON -10%

7 miejsce – paka próbek + BON -10%

8 miejsce – paka próbek + BON -10%

9 miejsce – paka próbek + BON -10%

10 miejsce – paka próbek + BON -10%

10.  Nagrody zostaną wysłane na adresy Laureatów Konkursu na terenie Polski wskazane przez te osoby, najpóźniej w ciągu 10 dni, licząc od dnia kiedy, Uczestnik podał dane do wysyłki.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym poinformuje na stronie https://masterspolska.pl/regulamin-konkursu-fan-miesiaca-listopad-grudzien/ i oficjalnym profilu marki Masters Polska pasza dla koni https://www.facebook.com/masterspasza/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 4 =