Sereen i Excellent w nowych, obniżonych cenach do końca roku!

Koniec roku, a my nie przestajemy Was zaskakiwać 🙂

Już teraz, wyjątkowo w obniżonych cenach mamy dla Was:

  • Sereen za 49zł/ 20kg
  • Excellent za 71zł/ 20kg

 

Regulamin promocji

 

1. Organizatorem Promocji “Sereen i Excellent w nowych, obniżonych cenach” jest P.H.U. Masters Polska S.C. ul. Lektykarska 32 01-685 Warszawa

2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.masterspolska.pl

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres do 31.12.2016

 

Warunki i zasady udziału w promocji

1.Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu pasz objętych promocją, ma możliwość skorzystania z Promocji.

2. Promocja upoważnia Klienta do zakupu pasz przez sklep internetowy
w obniżonych cenach, które podane są na stronie www.masterspolska.pl

3. W ramach promocji klient może mieszać asortyment – Promocją objęte są wybrane pasze: Sereen i Excellent.

4. Z promocji wyłączony jest pozostały asortyment.

5. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie sklepu internetowego www.masterspolska.pl, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 poniżej.

6. Jeśli na paragonie znajduje się więcej niż jedna pozycja klient ma prawo zwrotu wybranej/wybranych pozycji. Jednocześnie klient wyraża zgodę, by sprzedawca na nowo oszacował wartość dokonanych zakupów i udzielił rabatu w zaktualizowanej wysokości.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Masters Polska, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi na stronie www.masterspolska.pl

10. Regulamin dostępny jest na stronie www.masterspolska.pl

11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × four =